BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje netikmoterims.lt susijusios nuostatos.

2. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.

3. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis ir sąlygomis, paspaudžia mygtuką „Apmokėti“.

 ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

1. Užsisakant prekes internetinėje parduotuvėje netikmoterims.lt, pirkėjas privalo pateikti pirkimo metu prašomus duomenis: vardą, pavardę, adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.

2. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų registracijos metu pateikimą.

3. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo ir tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

4. Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais.

SIUNTIMO POLITIKA

2. Prekės Pirkėjui išsiunčiamos kitą darbo dieną, nuo apmokėjimo patvirtinimo.

3. Lietuvoje prekės yra pristatomos per 1-3 darbo dienas. 

4. Siuntimas Europoje 10 EUR.

5. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

PREKIŲ APMOKĖJIMAS

1. Internetinėje parduotuvėje Pirkėjas internetu gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.

2. Visos prekių kainos internetinėje parduotuvėje nurodytos eurais, įskaitant PVM.

3. Pirkėjas atsiskaityti už prekes gali:

3.1. Naudojantis savo el. bankininkystės sistema –  mokėjimu per mūsų elektroninėje parduotuvėje integruotą Paysera mokėjimo sistemą joje galimais atsiskaitymo būdais.

GRĄŽINIMO POLITIKA

Mes tikimės, kad džiaugsitės įsigyta  preke ir grąžinimo nereikės, tačiau supažindiname su bendromis taisyklėmis:

1. Grąžinamų kokybiškų arba keičiamų prekių grąžinimo išlaidas apmoka pirkėjas.

2. Norėdamas grąžinti prekę(-es) Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos. 

3. Norėdamas grąžinti prekę Pirkėjas turi susisiekti su Pardavėju el. paštu info@netikmoterims.lt arba tel. +370 68602384 ir susitarti grąžinimo būdą. 

4. Praėjus daugiau kaip 14 (keturiolikai) dienų nuo prekės pristatymo dienos, prekių grąžinimui taikomos Lietuvos Respublikos Mažmeninės prekybos taisyklės.

5. Grąžinama prekė turi būti nesugadinta, nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), nesutepta (lūpų dažais, makiažu ir kt.), neiškvėpinta ir tvarkingai supakuota. Grąžinant prekę būtina pateikti popierinį (atspausdintą) jos įsigijimo dokumentą (užsakymo, pavedimo kopija).

6. Grąžinant kokybišką prekę, Pirkėjui grąžinama tik už prekę sumokėta pinigų suma. Siuntimo išlaidos pirkėjui nėra grąžinamos.

7. Grąžinant gautą ne tą prekę, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti tokią prekę reikalinga preke. Neturint reikalingos prekės, Pirkėjui grąžinami visi pinigai (už prekę, ir patirtas faktines siuntimo išlaidas).

8. Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti nekokybišką prekę analogiška preke arba grąžinti Pirkėjui pinigus.

9. Norėdamas grąžinti nekokybišką prekę(-es), Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją el. paštu, pridedant nekokybiškos prekės ir/arba siuntinio nuotraukas ar video, aprašančias iškilusią problemą.

10. Grąžinama nekokybiška prekė turi būti nesugadinta, nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), nesutepta (lūpų dažais, makiažu ir kt.), neiškvėpinta ir tvarkingai supakuota. Grąžinant prekę būtina pateikti popierinį (atspausdintą) jos įsigijimo dokumentą (užsakymo, pavedimo kopija).

11. Jeigu Pirkėjas grąžina prekę, pirktą su nuolaida, grąžinama už prekę sumokėta suma su galiojusia nuolaida.

12. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šių Taisyklių 3-11 punktuose nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

13.Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje platformoje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

14.Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog pirkėjas, neatsižvelgdamas į pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

RINKODARA IR INFORMACIJA

1. Pardavėjas internetinėje parduotuvėje netikmoterims.lt gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus.

2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.

3. Pardavėjas pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktais.

5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į SPAM (šlamšto) kategoriją, ar dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

2. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.